Συμβατικά Φλαπς

vs

Κάθετα Φλαπς Hydrotab

vs

Μάθετε τους λόγους γιατί τα κάθετα φλαπς της Hydrotab είναι ανώτερα από τα συμβατικά φλαπς

Αποτελεσματικότητα

Στα συμβατικά φλαπς η δύναμη της άνωσης που απαιτείται για να τριμαριστεί το σκάφος αναπτύσεται υπό γωνία πάνω στα φλαπς με αποτέλεσμα μόνο η κάθετη συνιστώσα να συμβάλει στο τριμάρισμα, ενώ η οριζόντια συνιστώσα αυξάνει την οπισθέλκουσα (drag). Η μικρή (μόλις μερικά χιλιοστά) αλλά κάθετη επέκταση των κάθετων φλαπς (interceptors) διασφαλίζει την ανάπτηξη μεγαλύτερης δύναμης άνωσης η οποίά εφαρμόζεται κάθετα και πάνω στην γάστρα χωρίς καμία απώλεια.

Συμβατικά Φλαπς

Κάθετα Φλαπς

Ταχύτητα

Τα συμβατικά φλαπς αντιδρούν αργά και σαν αποτέλεσμα δεν μπορούν να "συγχρονιστούν" με την γρήγορη αλλαγή της κλίσης του σκάφους, με αποτέλεσμα να έχουν περιορισμένη ικανότητα σταθεροποίησης του σκάφους.

Τα κάθετα φλαπς της Hydrotab μπορούν να κινούνται πολύ γρηγορότερα από τα συμβατικά φλαπς, με αποτέλεσμα να μπορούν να ανταποκρίνονται στις γρηγορότερες αλλαγές της πλάγιας κλίσης και έτσι να έχουν την ικανότοιτα να σταθεροποιούν το σκάφος αποτελεσματικότερα.

Τα παραδοσιακά φλαπς μετά από σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στο νερό αναπτύσουν στρειδώνα ή οποία εμπο΄διχει την ροή τυ νερού πανω στ απέδιλα και έτσι αυξάνει σημαντικά την οπισθέλκουσα (drag).

Η λειτουργία των κάθετων φλαπς της Hydrotab δεν επηρεάζεται από την ανάπτυξη στρειδώνας αφού το σώμα του φλαπ είναι τοποθετημένο πίσω από τον καθρέπτη και δεν επηρεάζει την ροή του νερού.

Η Hydrotab καινοτομεί παρουσιάζοντας την νέα σειρά κάθετων φλαπς SR - Με σώμα από συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής, στιβαρή κατασκευή και με τον πνευματικό μηχανισμό της Hydrotab, τα φλαπς κυριολεκτικά παραμένουν απρόσβλητα από την ανάπτυξη στρειδώνας.

Στιβαρή κατασκευή

Η στιβαρή και συμπαγής κατασκευή των κάθετων φλαπς της Hydrotab, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά μεγάλη δύναμη που εφαρμόζεται πάνω στα φλαπς, αποτέλεσμα της πίεσης του θαλάμου αέρα (10-20Kgr/cm), και την ομοιογενή κατανομή της πάνω στις λεπίδες καθιστούν τα φλαπς πραγματικά άτρωτα, και με εξαιρετική αντοχή σε συγκρούσεις με επιπλέοντα αντικείμενα.
Ακόμα και σε ακράια περιβάλλοντα με μεγάλη ανάπτυξη στρειδώνας, η υψηλή πίεση που ασκεί ο θάλαμος του αέρα πάνω στις λεπίδες σπάει την στρειδώνα και κάθιστά την λειτουργία των φλαπς αξιόπιστη χωρίς να μπλοκάρουν ποτέ. 

Η γεωμετρία των παραδισιακών φλαπς επιτρέπει την ανομοιόμορφη κατανομή της δύναμης της άνωσης πάνω στα πέδιλα με ένα μέρος της οποίας να χάνεται παραμορφόνωντας το ίδιο το πέδιλο. Η απώλεια αυτή μειώνει την ικανότητα που έχουν τα φλαπς για να τριμάρουν αποτελεσματικά, δημιουργούν αστάθεια στο σκάφος, και καταστρέφουν τα ίδια τα φλαπς. 

Οι μεγάλες δυνάμεις που ασκούνται λόγω τις πίεσης του αέρα, εφαρμόζονται ομοιόμορφα πάνω στις λεπίδες, κάθιστώντας έτσι τα κάθετα φλπας της Hydrotab εξαιρετικά ανθεκτικά στις σκληρές συνθήκες της θάλασσας (ανάπτυξη στρειδώνας, συγκρούσεις με επιπλέοντα αντικείμενα, ακραίες θερμοκρασίες, κτλ)

Traditional trim tabs rely on hydraulic or electric actuators to extend, which can often easily fail under the hard sea-water conditions.  Actuators also are quite week and slow to move the plates quicly and efficiently in order to effectively trim and stabilize the boat. Hydrotab interceptors do not include in their mechanism sensitive or rotating parts (motors, gears, shafts, hydraulic or other electric components) which makes them highly reliable. At the same time high shifting forces applied on blades (created though by a small 2.5bar pressure) assure that operation will be continuous without blocking. 

Στα "ανάποδα" τα παραδοσιακά φλπας δυσκολεύουν τον έλεγχο του σκάφους, και αν ξεχαστούν κατεβασμένα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να καταστραφούν.

Οι έντονες καταπονήσεις που δέχονται τα παραδοσιακά φλαπς σε άσχημο καιρό με ψηλό κυματισμό αποσταθεροποιούν το σκάφος αλλά καταστρέφουν και τα ίδια τα φλαπς.

Τεχνική Σύγκριση

Συμβατικά Φλαπς

Κάθετα Φλαπς

Σχετικά με το περιβάλλον

Τα υδραυλικά φλαπς λόγω φθορών χάνουν επικίνδυνά λάδια και υγρά τα οποία καταλλήγουν στην θάλασσα βλάπτοντας το περιβάλλον.

Τα κάθετα φλαπς της Hydrotab λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και η λειτουργία τους είναι απολύτως φιλική με το περιβάλλον.

Σχεδιασμός και Εγκατάσταση

 Τα κάθετα φλαπς της Hydrotab αποτελούν μία διακριτική, αποτελεσματική και εύκολή λύση για την σταθεροποίηση και το τριμάρισμα ενός σκάφους. Τα παραδοσιακά φλαπς είναι ογκώδη, προεξέχουν έντονα από τον καθρέπτη του σκάφους, και η τοποθέτησή τους είναι χρονοβόρα και απαιτητική. Αντιθετα τα καθέτα φλαπς της Hydrotab τοποθετούνται πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα ακόμη και από ανθρώπους που δεν έχουν σχετική εμπειρία, και ο σχεδιασμός τους τα κάνει να ταιριάζουν με κάθε σκάφος.

Συμβατικά Φλαπς

Κάθετα Φλαπς