Όροι Εγγύησης

FW, TS and BT Series Interceptor units (and not complete systems) are covered by a 5-year warranty.
Τα κάθετα φλαπς της σειράς SR καλύπτονται με 2ετή εγγύηση.

Ελατήρια, ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά στοιχεία και συσκευές που περιλαμβάνονται στα σετ όλων των σειρών (FW, TS, BT, SR) καλύπτονται με 2ετή εγγύηση.
Τα ανόδια για όλες τις σειρές (FW, TS, BT, SR) αποτελούν αναλώσιμα και δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση.
Η εγγύηση καλύπτει μόνο την επισκευή αν είναι δυνατή ή την αντικατάσταση των συσκευών και εξαρτημάτων.

Selection of appropriate model/size

It is the sole responsibility of the buyer to choose the correct model/size and even with Hydrotab’s suggestion for a system, the overall responsibility is with the buyer.


Δήλωση Περιορισμένης Ευθύνης

Provided that the system has being installed in accordance with the installation manual we provide, and no damage has been caused due to improper handling or practices, Hydrotab will replace or repair any defective parts or parts that failed due to improper manufacturing withing the applicable warranty period.
Hydrotab only covers the parts’ replacement or repair. Fitting or shipping costs are not covered by warranty.
Εϊναι αποκλειστικό δικαίωμα της Hydrotab να αποφασίσει σε ποιες περιπτώσεις η ελλατωματική συσκευή θα επισκευαστεί και σε ποιές περιπτώσεις θα αντικατασταθεί.
Οι συσκευές αντικατάστα;σης ή οι επισκευασμένες συσκευές συνεχίζουν να βρίσκονται κάτω από τον υπόλοιπο χρόνο εγγύησης της αρχικής συσκευής και σε καμία περίπτωση δεν ανανεώνεται εξ αρχής ο χρόνος της εγγύσης τους.

Εγγύηση Περιορισμένου Χρόνου


Limited warranty period is two years (2 years)  or five years (5 years) according to above mentioned conditions regarding products series, from the product shipment from our premises.

Εγγύηση Εκτεταμένου Χρόνου


Εγγύηση Εκτεταμένου Χρόνου δίνεται στις περιπτώσεις:
α) Το σύστημα Hydrotab περιλαμβάνεται σαν εξοπλισμός σε νεότευκτο σκάφος, κατ' ευθείαν αγορασμένο από τον κατασκευαστή ή επίσημο συνεργάτη του.
Το σύστημα Hydrotab αγοράστηκε μέσω ένος μεταπωλήτή της Hydrotab

Η Εγγύηση Εκτεταμένου Χρόνου ισχύει για τριά (3) έτη από την ημέρα απόστολής (ή παραλάβής από τον πελάτη) του προιόντος, με την προυπόθεση ότι ο αγοραστής έχει κατεβάσει, συμπληρώσει και υποβάλει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς του προιόντος, την online φόρμα Δήλωσης Προιόντος που μπορεί να βρει στον ιστοτοπο της Hydrotab στο ακόλουθο URL

https://www.hydrotab.gr/product-registration
Στην περίπτωση που ο μεταπωλητής πουλήσει οποιαδήποτε συσκευή ή ανταλλακτικό της Hydrotab (φλαπς, χειριστήρια, μονάδες αέρα, κτλ) εκτός του πλήρους σετ (το πλήρες σετ περιλαμβάνει το σύνολο των φλαπς, χειριστήρίων μονάδων αέρα, κτλ) , τότε ο ίδιος ο μεταπωλητής έχει την ευθύνη να ενημερώσει το αγοραστή των προιόντων (εκτός σετ) για τον Σειριακό Αριθμό (Serial Number) των προιόντων αυτών (φλαπς, χειριστήρια, μονάδες αέρα) και να δώσει οδηγίες στον αγοραστή για την σωστή on line Δήλωση του Προιόντος ώστε να ισχύσει η εγγύηση.

Υπέυθυνος για την τεχνική υποστήριξη του προιόντος είναι ο εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής.

Για κάθε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ή αντικατάστασης του προιόντος εντός της διάρκειας της εγγύησης, η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο πρέπει να επιδεικνύεται.
Για την αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος ή συσκευής (φλαπς, μονάδες αέρα, χειριστήρια) εντός της εγγύησης, η μονάδα προς αντικατάσταση πρέπει να επιστραφεί στην Hydrotab Marine Engineering προς έλεγχο, ειδάλλως η εγγύηση δεν ισχύει.
Τα κόστη αποσυναρμολόγησης-συναρμολόγησης και τα έξοδα αποστολής βαρύνουν το τελικό αγοραστή/χρήστη του προιόντος.

Η εγγύηση σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει την συνολική αντικατάσταση ολόκληρου του συστήματος (σετ).

Τι δεν καλύπτεται από την εγγύηση

Βλάβη η οποία προήλθε από την μη έγκαιρη αντικατάσταση των ανοδίων.
Βλάβη που προήλθε από εσφαλμένη εγκατάσταση ή χρήση μη συμβατή με τις οδηγίες χρήσης του προιόντος.
Βλάβη στην οποία υπάρχει ορατή εξωτερική παραμόρφωση του προιόντος και προήλθε από κακή χρήση ή άλλα εξωγενή αίτια.
Βλάβη σε οποιαδήποτε μέρος, εξάρτημα ή μονάδα του συστήματος που προκλήθηκε κατά την διάρκεια της μεταφοράς, ή εγκατ΄στασης του ρποιόντος από μη-ειδικευμένο προσωπικό.
Μετατροπές ή τροποποίηση του προιόντος μετά την αγορά του.

Η Ν. Τριανταφύλλής ΕΠΕ (Hydrotab Marine Engineering) δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε συμπτωματική, έμμεση ή άμεση προκληθείσα βλάβη,
χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων: έξοδα ταξιδιού, μεταφοράς, ανύψωσης,
απώλεια εισοδημάτος, απώλεια χρόνου ή περιουσίας, απώλεια κερδών, τραυματισμός ή
βλάβη οποιουδήποτε αντικειμένου ή προιόντος άλλου από αυτά που η ίδια η εταιρεία προμηθεύει.
Οποιαδήποτε περαιτέρω δέσμευση (εκτός των προαναφερθέντων) από οποιονδήποτε μεταπωλητή ή μεσάζων
που αφορά τους όρους πώλησης ή υποστήριξης των προιόντων της Hydrotab σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δέσμευση
της εταιρείας.