F6-2, FL5 Zhongda Innovation Valley, No.2233 Pingdong Rd, Pingsha Town, Zhuhai City, Guangdong, China.

T:+86 756 -7230 806  M:+86 186 8860 1960

Eken@5s-tech.com  W:   www.5s-tech.com