Όροι χρήσης

Όροι χρήσης ιστότοπου

1. Ο λογαριασμός σας
Εάν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο www.hydrotab.gr, είστε υπεύθυνοι για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων σας καθώς και για την ελεγχόμενη πρόσβαση τρίτων από τον υπολογιστή σας με τον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να αποδεχθείτε πλήρη ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που θα προκύψουν από την δραστηριότητα του λογαριασμού σας. Πρέπει να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσετε το απόρρητο των στοιχείων πρόσβασής σας και να μας ειδοποιήσετε άμεσα αν πιστεύετε ότι τα στοιχεία έχουν γίνει γνωστά σε τρίτους ή γίνεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι σωστές και ολοκληρωμένες και ότι οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές μας κοινοποιούνται άμεσα μέσω της ανανέωσης στοιχείων λογαριασμού στον ιστότοπο. Your Account area of the website.

Ο ιστότοπος www.hydrotab.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση σε αυτόν, να διακόψει λογαριασμούς, να αφαιρέσει ή να αλλάξει περιεχόμενο, κατά την κρίση του, αν ακυρώσουμε παραγγελία θα είναι χωρίς χρέωση σε εσάς.

2. Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο.

3. Πρόσβαση στο www.hydrotab.gr

Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την συνεχή και απρόσκοπτη διαθεσιμότητα του ιστότοπου και την χωρίς λάθη μεταφορά δεδομένων, πάραυτα λόγω της φύσης του διαδικτύου δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε. Επίσης η πρόσβαση ενδέχεται να είναι περιορισμένη ή αδύνατη κάποια διαστήματα λόγω συντήρησης ή και αναβάθμισης, θα προσπαθούμε πάντα οι χρόνοι μειωμένης ή αδυναμίας πρόσβασης να είναι οι ελάχιστοι.

4. Άδεια χρήσης ιστότοπου www.hydrotab.gr

Ο ιστότοπος www.hydrotab.gr σας παρέχει μία περιορισμένη άδεια χρήσης που αφορά την πρόσβαση και προσωπική χρήση του, αλλά όχι το κατέβασμα, εκτός προσωρινών αρχείων, την μετατροπή μέρους ή όλου του περιεχομένου παρά μόνο με έγγραφη δήλωση αποδοχής από μέρους μας. Αυτή η δήλωση δεν αφορά την πώληση ή εμπορική χρήση του ιστότοπου, χρήση προσφορών ή αντικειμένων προς όφελος τρίτων ή χρήση μηχανών εσωτερικής αναζήτησης οιασδήποτε φύσης. Αυτός ο ιστότοπος απαγορεύεται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί, επισκεφτεί ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό χωρίς γραπτή άδεια.

Σας δίδεται η περιορισμένη και ανακαλούμενη άδεια για την δημιουργία ενός συνδέσμου στην αρχική σελίδα του www.hydrotab.gr εφόσον ο σύνδεσμος δεν αλλοιώνει, παραποιεί, παρανοεί ή κατά οποιονδήποτε τρόπο μετατρέπει το ύφος ή το περιεχόμενο μας.

Οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη χρήση οδηγεί σε αυτόματη ανάκληση της άδειας χρήσης.

5. Κανόνες συμπεριφοράς

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί, ή ενδέχεται να προκαλέσει, αδυναμία πρόσβασης σε αυτόν, διακοπή αυτής ή και οποιαδήποτε βλάβη σε αυτόν.

Αποδέχεστε ότι εσείς, και όχι η www.hydrotab.gr, είστε υπεύθυνοι για όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το περιεχόμενο αυτών που αποστέλλετε από τον υπολογιστή σας σε εμάς και οι οποίες πρέπει να είναι για νόμιμη χρήση μόνο.

Δεν επιτρέπεται η χρήση για οποιοδήποτε από τα παρακάτω :

  • Για σκοπούς που εμπεριέχουν δόλο ή σε σχέση με οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.
  • Να αποστείλετε, χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό είναι παράνομο, προσβλητικό κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παραβιάζει τους όρους χρήσης, σήματα, πατέντες ή είναι παθογενές προς τρίτους.

6. Απόψεις, σχόλια, αναφορές, επικοινωνία και άλλο περιεχόμενο.

Οι χρήστες αυτού του ιστότοπου μπορούν να αναρτήσουν απόψεις, σχόλια, αναφορές, επικοινωνία και άλλο περιεχόμενο με την παραδοχή ότι το περιεχόμενο δεν είναι παράνομο ή προσβλητικό κατά οποιονδήποτε τρόπο και δεν θίγει τα εμπορικά ή άλλα δικαιώματά μας, δεν περιέχει ιούς, εμπορικές ή πολιτικές καμπάνιες, θίγει πνευματική ιδιοκτησία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψευδείς ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή να προσποιηθείτε ανύπαρκτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν αναλαμβάνει υποχρέωση) για την αφαίρεση ή μετατροπή αυτού του περιεχομένου.

Εφόσον αναρτήσετε περιεχόμενο και εκτός αν δηλωθεί σε εσάς, έχετε δώσει στην www.hydrotab.gr και στους συνεργάτες της μη αποκλειστική, χωρίς όρους και μεταβιβαζόμενη άδεια χρήσης με δυνατότητα αλλαγής μετατροπής, έκδοσης και γενικά οποιουδήποτε μετασχηματισμού αυτού του περιεχομένου και διάθεσης αυτού κατά την κρίση μας.

7. Copyright

Όλο το περιεχόμενο που συμπεριλαμβάνετε στον ιστότοπο όπως κείμενα, γραφικά, σχέδια, εικόνες και γενικά οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι ιδιοκτησία του www.hydrotab.gr και προστατεύεται από την διεθνή νομοθεσία. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται στον ιστότοπο είναι ιδιοκτησίας της www.hydrotab.gr.

Απαγορεύεται η εξαγωγή (με οποιοδήποτε τρόπο άμεσο ή έμμεσο) και χρήση περιεχομένου του ιστότοπου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια χρήσης από το www.hydrotab.gr. Απαγορεύεται η χρήση τιμών και προϊόντων ή η δημιουργία βάσης δεδομένων με αντικείμενα από τον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

8. Σήματα

 Το WWW.HYDROTAB.GR, HYDROTAB, το σήμα HYDROTAB, καθώς και άλλα εμπορικά σύμβολα τα οποία εμφανίζονται στον ιστοτοπό μας ή κατοχυρωμένα σήματα της Ν. Τριανταφύλλης Μ.Ε.Π.Ε. αποτελούν κατοχυρωμένη εμπορική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύονται από την σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν δύναται δε να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε ή σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν που δεν αφορά εμπορικά ή νομικά την Ν. Τριανταφύλλης Μ.Ε.Π.Ε., επίσης χρήση η οποία δύναται να δημιουργήσει σύγχυση ή προσβολή κατά οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση με την εταιρεία μας. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που δεν είναι κατοχυρωμένα από την εταιρεία μας αποτελούν ιδιοκτησία των εταιρειών οι οποίες δύναται ή όχι να έχουν σχέση με την εταιρεία μας.

9. Όροι πώλησης προϊόντων

Μπορείτε να δείτε τους όρους στην παρακάτω παράγραφο «Κοινοί όροι χρήσης του www.hydrotab.gr και πωλήσεων». .

10. Η συναλλαγή μας

Όταν μας αποστείλετε μια παραγγελία αγοράς προϊόντων από τον ιστότοπο μας θα σας αποστείλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας το οποίο και θα εμπεριέχει λεπτομέρειες για αυτή. Η παραγγελία σας αποτελεί μία ζήτηση αγοράς προϊόντος σε εμάς την οποία και αποδεχόμαστε με το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ που σας αποστέλλουμε, οποιαδήποτε συμπληρωματικά προϊόντα στην ίδια παραγγελία δεν έχουν αποσταλεί δεν αποτελούν μέρος της δέσμευσης που έχουμε αναλάβει.

11. Επιστροφές

Με την επιστροφή στην εταιρεία μας των μη επιθυμούμενων αγαθών στις αρχικές τους συσκευασίες και σε άριστη κατάσταση, η εταιρεία μας θα επιθεωρήσει τα υλικά και θα προβεί σε πίστωση του κόστους των αγαθών και μόνο, μεταφορικά και λοιπά έξοδα δεν επιστρέφονται.

12. Τιμές και διαθεσιμότητα

Αναφέρουμε τιμές και διαθεσιμότητα στον ιστότοπό μας για τα προϊόντα τα οποία εμπορευόμαστε, η διαθεσιμότητα είναι καθαρά ενδεικτική και όχι δεσμευτική. Ο χρόνος αποστολής είναι επίσης ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα αν οι χρόνοι, ή η διαθεσιμότητα προϊόντων, είναι διαφορετική για την περίπτωση σας. Παρά τις συνεχείς προσπάθειές μας ενδέχεται κάποια αντικείμενα να έχουν λανθασμένη τιμή, σας διαβεβαιώνουμε ότι κατά την διαδικασία αποστολής μας οι τιμές επιβεβαιώνονται αν η σωστή τιμή είναι χαμηλότερη από την αναγραφόμενη θα σας μειώσουμε την τιμή αυτόματα σε κάθε άλλη περίπτωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Όλες οι τιμές δεν έχουν ΦΠΑ εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.

13. Ανήλικοι

Ο ιστότοπος www.hydrotab.gr δεν μπορεί να προβεί σε πώληση σε άτομα κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο με επίβλεψη κηδεμόνα.

Conditions Relating to Both Your Use of www.hydrotab.gr and Sales to You

14. Άλλες εταιρείες

 Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός του www.hydrotab.gr και των θυγατρικών του ενδέχεται να παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω του ιστότοπου μας μέσω συνδέσμων ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για έλεγχο ή εκτίμηση ή εγγύηση αυτών των προϊόντων ή και υπηρεσιών και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τρίτους όσο αφορά αγαθά, υπηρεσίες ,περιεχόμενο η οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.

15. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεσθε το www.hydrotab.gr ή στέλνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία σε εμάς κάνετε χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας με εμάς .Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή με ανάρτηση στον ιστότοπο μας . Για λόγους σύμβασης συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνία από εμάς ηλεκτρονικά και ότι όλες οι συμφωνίες ,όροι ,και περιεχόμενο σας παρέχουμε ηλεκτρονικά ενέχουν θέση έντυπης γραπτής επικοινωνίας.

16. Απώλειες

Η εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε απώλειες οι οποίες μπορεί να προκύψουν από μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων μας, οι απώλειες αυτές μπορεί να αφορούν έξοδα ,κέρδη ,πωλήσεις ή οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση απώλεια.

17. Αλλαγές υπηρεσίας ή αλλαγή όρων χρήσης

 Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στον ιστότοπό μας ,στους όρους χρήσης και πωλήσεων ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση .

18. Γεγονότα εκτός ελέγχου

Δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη η εταιρεία μας για καθυστερήσεις οι οποίες προκύπτουν από γεγονότα ή καταστάσεις πέραν των συνήθων. Αυτές οι καταστάσεις δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα τελικού χρήστη.

19. Αποποίηση

Εάν παραβιάσετε τους όρους και δεν κινηθούμε νομικά εναντίων σας επιφυλάσσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας για μελλοντική χρήση.

20. Δικαιοδοσία δικαστηρίων

Οι όροι καλύπτονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

21. Στοιχεία Επικοινωνίας

Επωνυμία: Ν.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ Διέυθυνση: Παπάζογλου 4,Ταύρος, Αττική,117 78 Τηλέφωνο: 00302104836343 ΑΦΜ: 997792102

 

Copyright @ 2020