Συμβατικά Φλαπς

vs

Κάθετα Φλαπς Hydrotab

vs

Μάθετε τους λόγους γιατί τα κάθετα φλαπς της Hydrotab είναι ανώτερα από τα συμβατικά φλαπς

Αποτελεσματικότητα

Τα συμβατικά φλαπς αναπτύσουν την απαιτούμενη για το τριμάρισμα δύναμη της άνωσης σε γώνία με το επίπδο της θάλασσας με αποτέλεσμα ένα μέρος αυτής της δύναμης να χάνεται και να δημιουργείται επιπλέον "οπισθέλκουσα" (drag).

Συμβατικά Φλαπς

Κάθετα Φλαπς

Τα συμβατικά φλαπς μετά από σύντομη παραμονη στο νερό αναπτύσουν στρειδώνα με αποτέλεσμα την δημιουργία πολύ μεγάλης Οπισθέλκουσας καθώς το νερό ρέει πάνω στα πέδιλα.

Τα κάθετα φλαπς συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς να επηρεάζουν την απόδοση ακόμη και αν αναπτύξουν στρειδώνα.

Η Hydrotab καινοτομεί παρουσιάζοντας την νέα σειρά κάθετων φλαπς SR - Το σώμα από συνθετικό υλικό υψηλης αντοχής, η στιβαρή κατασκευή και ο πνευματικός μηχανισμός κάνουν τα φλαπς κυριολεκτικά απρόσβλητα από την στρειδώνα

Στιβαρή κατασκευή

The sturdy and compact body combined with the even distribution of force along the blade makes the interceptors virtually indestructible. Moreover, even in situations of extreme fouling build up, the blade continues to operate normally and reliably.

Trim Tab geometry allows the uneven distribution of force, making them prone to warping and damage.

The interceptor deployment force is evenly distributed, making the blade withstand the high forces of the open sea

Traditional trim tabs rely on hydraulic or electric devices to extend, which can often easily fail under harsh conditions (fouling) or not provide enough force to move the blade (electric acuators). Hydrotab’s interceptors have few moving parts and no hydraulic/electric devices and due to their patented pneumatic technology they are able to produce high shifting forces with very low (2,5 bar) operating pressure.

When backing up, Trim Tabs make it hard to control the boat, and are vaulnerable to breaking.

In harsh conditions, trim tabs can be stressed to the point of the mechanism being completely destroyed.

Overall Technical Comparison

Συμβατικά Φλαπς

Κάθετα Φλαπς

Environmental

Hydraulic Trim Tabs leak harmfull hydraulic oils into the sea, in case of cylinder seal failure due to fouling.

Since the interceptors operate using compressed air, they do not pollute the marine environment with harmfull chemicals.

Design

 Hydrotab’s Interceptors offer a stylish solution to boat stabilizing. Trim tabs are bulky and  protrude from the hull, while Interceptors sport a very eye catching look, and their compact design makes them seamlessly blend in any hull!

Συμβατικά Φλαπς

Κάθετα Φλαπς